Nieuws

 

Keurresultaten van de rastentoonstelling 1 sept 2018
 • Donar van 't Ginaflorashof van Ries Van Waanrooij werd verkozen tot beste reu en Cimberly van 't Ginaflorashof van Ria Lukens werd verkozen tot beste teef. Donar kreeg de titel BOB. Mw Leen Van Genechten heeft streng maar correct onze honden gekeurd. Ze heeft ook klaar en duidelijk uitgelegd waarom ze die of die beoordeling en kwalificatie aan een hond toekende. U kan het document raadplegen via deze link link
 •  

  Overlijden van Toni Schellartz

  Wij hebben het droevige nieuws gekregen dat Toni Schellartz is overleden. Paul Weisbrod heeft ons op de hoogte gebracht. Toni was 20 jaar keurmeester op onze VJP. Samen met Paul kwamen zij altijd graag vanuit Duitsland gereisd om onze zwart-witte te keuren! Wij bieden de familie van Toni onze innige deelneming aan.

   

  Uitslag VJP proef zaterdag 14 april 2018

  Hier de uitslag van onze VJP:
  1. plaats met 75 punten Tirza van het Meekenesch van Andre Nieuwenhuis
  2. plaats met 72 punten Qay van de Zuidlede van Tom Vanvlasselaer
  3. plaats met 70 punten Quetje van de Zuidlede van Michele Van Cauwenberg
  4. plaats met 70 punten Donar Van't Ginaflorashof van Ries Van Wanrooij
  5. plaats met 66 punten Desta van het Zonnebeekbos van Matty De Putter
  6. plaats met 64 punten Quitte vom Sulztal van Ghislain Donders
  Het was een succesvolle dag voor de deelnemers. Wild zoals haas, patrijs en fazant was goed aanwezig en iedereen was tevreden. De 'weergoden' waren ons ook goed gezind...

   

  Wetgeving over in- en uitvoer honden
 • We dachten dat het nutting kan zijn voor onze leden om de wetgeving in verband met de in- en uitvoer van honden op onze website te plaatsen. U kan het document raadplegen via deze link link
 •  

  Overlijden Tonnie te Boome

  Tonnie te Boome is op 7 maart overleden. Tonnie was jarenlang, tot vorig jaar lid van onze GM-vereniging. Hij was een van de enthousiaste Nederlandse GM-vrienden die jaarlijks aan onze clubactiviteiten deelnam. Tonnie en Ina gingen altijd met veel plezier naar de activiteiten van de GMVB, vaak ook samen met Bertus te Paske .Tonnie had daar veel goede herinneringen aan en kon altijd mooie verhalen vertellen over de belevenissen op de aanlegproef, VJP of rastentoonstelling. Na enkele jaren van afnemende gezondheid is hij toch nog vrij plotseling overleden na ruim anderhalve week in coma te hebben gelegen. Wij betuigen Ina en Tonnie's familie vanuit de Belgische Grote Munsterlandervereniging ons medeleven bij het verlies van Tonnie.

   

  Aanlegproef maart 2018
 • Hierbij de resultaten van de Aanlegproef via deze link link
 •  

  Voorjaarsproef april 2018

  De VJP is enkel op uitnodiging van de 5 beste honden in het onderdeel 'Veldwerk' tijdens de aanlegproef. Door een gelijk aantal punten op de 5de plaats zijn er 6 honden uitgenodigd. Er is een reservelijst van 3 honden ipv 2 omdat ook hier een gelijk aantal punten was. Voor de reserve honden komt de jongste hond eerst in aanmerking in geval een van de uitgenodigde deelnemers uitvalt. Zie 'resultaten aanlegproef' hierboven in de link voor alle details. Zie ook rubriek 'Kalender' voor meer praktische informatie ivm de VJP proef.

   

  Algemene Ledenvergadering
 • Hierbij het verslag via deze link link
 •  

  Nieuwe datum 'Doe dag'

  Opgelet!! de datum voor de 'doe dag' is verplaatst naar 30 juni 2018 !!!.

   

  Veldwerk wedstrijd

  De Veldwerk wedstrijd wordt verschoven naar 2019.

   

  Stopzetting lidmaatschap Erna Hendrickx

  Erna Hendrickx uit Lummen was gedurende ruim acht jaar trouw lid van onze grotemunsterlandervereniging. November vorig jaar heeft Erna echter afscheid moeten nemen van haar grote munsterlander Belle van de Greese Heide. Bijna 16 jaar was zij haar bovenste beste maatje en trouwe compagnon. Gezien haar leeftijd denkt Erna dat ze op een iets kleiner formaat hond moet overschakelen. Erna zal daarom niet langer lid blijven, maar wenst de club en het ras nog een mooie toekomst toe. We wensen haar op onze beurt het beste toe en danken Erna voor al die jaren lidmaatschap.

   

  Lidgeld 2018

  Opgelet...Verhoging lidgeld!!! We vragen alle leden om hun lidgeld voor 2018 ten laatste begin volgend jaar te betalen. Dit kan door 25€ (voor op het zelfde adres levende gezinsleden bedraagt het lidgeld naast de titularis 10€) over te schrijven op rekening van de vereniging (IBAN BE 77 979 2422612 42; BIC ARSPBE22 op naam van Grote Munsterlander Vereniging België, Oogststraat 233, 2600 Berchem), met vermelding 'verlenging lidmaatschap'. Het bestuur heeft beslist om het lidgeld voor 2018 met 5€ te verhogen: dus van 20 naar 25€. Hierdoor krijgen we iets meer ruimte om de leden nog beter te kunnen dienen.
  Eigenaars van pups die hun GMer vóór 1 oktober 2017 aangekocht hebben en via hun fokker lid zijn geworden van de GMVB vragen wij ook om 25 € over te schrijven op de rekening van de GMVB, wanneer zij graag lid willen blijven van de GMVB. Ook hier volstaat het je naam en “verlenging lidmaatschap” te vermelden op de overschrijving.
  Ken je iemand die geen lid is, maar graag lid wil worden, dan kan je steeds verwijzen naar de website. Het volstaat om een mailtje te sturen naar Elke en vervolgens ook de lidmaatschapsbijdrage van 20 € over te maken.
  Wie graag lid wil worden van de Duitse Grote Münsterlandervereniging kan zijn lidmaatschapsbijdrage overmaken op IBAN DE53 3705 0299 0323 5528 53; BIC COKSDE 33 op naam van Kreissparkasse Köln. Het lidmaatschap kost 40 € voor nieuwe leden en 35€ voor de anderen.
  Wie graag lid wil worden van de Nederlandse Grote Münsterlandervereniging kan zijn lidmaatschapsbijdrage overmaken op giro ten name van de NGMV te Aalsmeer met IBANcode NL41ABNA0469260505. De BIC code is ABNANL2A. Het lidmaatschap voor Nederland bedraagt 25 € met een eenmalig entreegeld van 7,50 €. Voor het eerste jaar wordt dat dus 32,50 €.